Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk

Spolupráca s odborníkmi v rámci fyzioterapie je nevyhnutnou súčasťou našej tímovej práce. A tu kdesi skrsla myšlienka podeliť sa o novinky, vedecké poznatky, efektívnejšie techniky so svojimi kolegami. Preto organizujeme semináre, školiace akcie, "dovážame" nové koncepty pre odbornú verejnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.

Taktiež sa tím REVITALIS-u podieľa na školeniach a projektoch pre laickú verejnosť. Obsahom je prevencia, edukácia v rámci pojmu "bolesť chrbtice" a s tým súvisiaca ergonomia pracoviska. Do projektov sú zapojené aj deti  I. a II. stupňa základnej školy, rodičia ako i pedagógovia. Sme si vedomí dôležitosti prevencie. pretože boj s bolesťou je často behom na dlhé trate.

Aktuálne kurzy


Workshop je zameraný na predstavenie metódy Neurac pre fyzioterapeutov a trénerov, ktorí sa podieľajú na liečeniu pohybového aparátu a kondičnej príprave športovcov. Cieľom je zoznámiť sa s metódou Neurac, ktorá poskytuje široké možnosti pre riešenie porúch pohybového aparátu prostredníctvom diagnostiky a cvičenia v labilnom prostrediu v aparátoch Redcord. Účastníci budú mať príležitosť vypočuť teóriu aj v krátkosti vyskúšať aparát Redcord Workstation Professional. Workshop je pozvánkou k absolvovaniu kurzov Neurac pre fyzioterapeutov a Redcord Active pre trenérov.
(Zvýhodnenie: 10% zľava pri zakúpení vstupenky najmenej 60 dní pred začiatkom akcie, 10% pri objednaní min. 4 účastníkov naraz na rovnakú časť workshopu)

Termín / čas 26.10.2018
9.30 registrácia
10.00 - 13.00
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 46.00 €
Kredity 3 od SKF
Rozsah 3 hod.
Určenie lekári, fyzioterapeuti, tréneri
Školiteľ Mgr. Hamáčková Alica, Redpoint clinic, Hradec Králové, CZ, Certified Neurac Provider a Instructor
Garant Mgr. Merceková Lucia
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta k dispozícii sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť

 

Apply for this Job

Workshop je určený pre absolventov kurzov Neurac 1 alebo Neurac 2. Účastníci si zopakujú a prehĺbia princípy neuromuskulárnej aktivácie, súčasťou je predstavenie nového formátu Neurac testu. Veľká časť programu je venovaná klinickému rozhodovaniu a praktickým ukážkam.

  • Teoretická časť (30 minút)
  • Neurac Test Protokol – vysvetlenie nového formátu, komunikácia s pacientom Praktická časť (150 minút)
  • Práca s klientom
  • Odobranie anamnézy -Aké klásť / neklásť otázky a prečo -Ako štrukturovať dialóg s klientom -Anamnéza bolesti
  • Vstupné vyšetrenie -Kineziologický rozbor -Funkčné testy -Ďalšie doplňujúce potrebné testy podľa ťažkostí klienta
  • Relevantné testy Neurac -Správny výber testu, jeho precízne prevedenie a hodnotenie -Vyplnenie nového Neurac Test Protokolu
  • Praktické ukážky a prevedenie terapie
  • Hodnotenie efektu terapie
  • Diskusia

(Zvýhodnenie: 10% zľava pri zakúpení vstupenky najmenej 60 dní pred začiatkom akcie, 10% pri objednaní min. 4 účastníkov naraz na rovnakú časť workshopu)

Termín / čas 26.10.2018
od 14.30 registrácia
15.00 začiatok
18.00 záver
Miesto REVITALIS® - centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava - Rača
Cena 46.00 €
Kredity 2 od SKF
Rozsah 3 hod.
Určenie lekári, fyzioterapeuti, tréneri
Školiteľ Mgr. Hamáčková Alica, Redpoint clinic, Hradec Králové, CZ, Certified Neurac Provider a Instructor
Garant Mgr. Merceková Lucia
Maximálny počet miest 20
Voľné miesta k dispozícii sú voľné miesta, môžete sa prihlásiť

Apply for this Job

Platba kurzovného

Kurzovné je možné uhradiť hneď po spätnom e-mailovom alebo telefonickom potvrdení účasti  na školiacej akcii, najneskôr však 10 dní pred školiacou akciou.

A) osobne v pokladni REVITALISU na adrese Hečkova 18, Bratislava - Rača V pracovných dňoch od 8.00 do 19.00 hod. Doporučujeme vopred telefonicky kontaktovať recepciu - 02/4487 3333, alebo 0918 620 944.

B) platobným prevodom na číslo účtu 2624084010, kód banky 1100 /tatra banka/. Pre platby zo zahraničia: IBAN  SK47 1100 0000 0026 2408 4010, SWIFT kód  TATRSKBX. Do poznámky uveďte prosim vaše meno a priezvisko.

C) len McKenzie pracovné skupiny sa platia na mieste

pozn.
- neuhrádzajte kurzovné prosim cez Slovenskú poštu - máme problém platbu identifikovať

- v prípade, že kurzovné nebude uhradené včas, náhrádzame Vaše miesto náhradníkom

Ďakujeme za pochopenie.